Excel VBA

Napredna obuka

Kurs je namenjen iskusnim korisnicima kojii maju potrebu da automatizuju obradu podataka u Excelu bilo korišćenjem makroa bilo korišćenjem definisanim procedurama i funkcijama, odnosno korisnicima koji žele da razviju specifične aplikacije koristeći Excel.

Potrebno je napredno znanje rada u Excel-u.

Trajanje 24x45min.

Sažetak obuke:

 • Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
 • Word makroi
 • Prečica za tastature, relative reference, dugmici, shapes
 • Offset, VBA editor, debugger, break point,
 • Range objekat, Cells objekat,
 • Varijable, tipovi, Explicite, Immediate,
 • Debug. Print, Debug. assert
 • Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
 • Msgbox, InputBox
 • IF Then Else, Case
 • For…Next, Do…Loop, Funkcije
 • Forme, Events
 • Zaštita

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 14.400,00 dinara

MIX – Word, Excel, Powerpoint

Osnovna obuka, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Word Core, Excel Core, PowerPoint.

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje.

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu.

Trajanje: 30x45min.

 1. Word Core 2010 (WC2010) osnovna obuka
 2. Excel 2010 Core (EC.2010) osnovna obuka
 3. PowerPoint 2010 (PP.2010) početni/srednji nivo
 1. Word Core 2010 (WC2010) osnovna obuka

Izrada sadržaja

 • Umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova
 • Umetanje često korišćenih, unapred definisanih fraza
 • Navigacija do određenog dela teksta
 • Umetanje, pozicioniranje i promena veličine grafičkim objektima
 • Izrada i izmena dijagrama i grafikona
 • Pronalaženje, odabiranje i umetanje pratećih informacija

Organizovanje sadržaja

 • Umetanje i izmena tabela
 • Izrada nabrajanja simbolima, brojevima i u više nivoa
 • Izrada i izmena hiperveza

Formatiranje sadržaja

 • Formatiranje teksta
 • Formatiranje pasusa
 • Primenjivanje i formatiranje novinskih stubaca
 • Izrada i izmena zaglavlja
 • Izmena oblika strane i podešavanje strane

Zajednički rad

 • Slanje dokumenta na reviziju
 • Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata
 • Umetanje, pregled i izmena komentara
 • Praćenje, prihvatanje i odbijanje predloženih promena

Formatiranje i upravljanje dokumentima

 • Izrada novog dokumenta korišćenjem šablona
 • Pregled i izmena şvojstava dokumenta
 • Organizovanje dokumenata korišćenjem foldera
 • Čuvanje dokumenata u odgovarajućim formatima za različite primene
 • Štampa dokumenta, koverti i nalepnica
 • Pregled dokumenta i Web stranica
 • Izmena i organizovanje pogleda i prozora dokumenta
 1. Excel 2010 Core (EC.2010) – osnovna obuka

Unošenje podataka i sadržaja u ćelije

 • Unošenje i preuređivanje podataka u ćelijama
 • Pronalaženje određenog sadržaja u ćelijama
 • Pronalaženje, biranje i umetanje dopunskih informacija
 • Umetanje, pozicioniranje i menjanje veličine grafičkih objekata

Analiziranje podataka

 • Filtriranje liste korišćenjem alatke AutoFilter
 • Sortiranje liste
 • Umetanje i modifikovanje formule
 • Korišćenje statističkih, finansijskih i logičkih funkcija, kao i funkcija za datum i vreme (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, PMT, IF, TODAY)
 • Izrada i izmena dijagrama i grafikona na osnovu podataka u radnom listu

Formatiranje podataka i sadržaja

 • Primenjivanje i modifikovanje formata ćelija
 • Preimenovanje i modifikovanje stilova ćelija
 • Modifikovanje formata redova i kolona
 • Formatiranje radnih listova

Zajednički rad

 • Umetanje komentara, njihovo pregledanje i preuređivanje

Upravljanje radnim sveskama

 • Izrada nove radne sveske na osnovu šablona
 • Umetanje ćelija, njihovo brisanje i premeštanje
 • Pravljenje i modifikovanje hiperveza
 • Organizovanje radnih listova
 • Pregled podataka u drugim prikazima
 • Prilagođavanje rasporeda u prozoru
 • Štampanje podataka
 • Organizovanje radnih svezaka korišćenjem foldera
 • Čuvanje podataka u odgovarajućim formatima za različite potrebe
 1. PowerPoint 2010 (PP.2010)početni/srednji nivo

Izrada sadržaja

 • Izrada nove prezentacije na osnovu šablona
 • Umetanje i izmena tekstualnog sadržaja
 • Umetanje tabela, grafikona i dijagrama
 • Umetanje slika, oblika i grafičkih objekata
 • Umetanje objekata

Formatiranje sadržaja

 • Formatiranje teksta
 • Formatiranje slika, oblika i grafičkih objekata
 • Formatiranje slajda
 • Primenjivanje animacionih šema
 • Primenjivanje slajd tranzicija
 • Prilagođavanje šablona slajda
 • Rad sa masterima

Zajednički rad

 • Praćenje, prihvatanje i odbijanje promena u prezentaciji
 • Dodavanje, izmena i brisanje komentara u prezentaciji
 • Upoređivanje i objedinjavanje prezenatcija

Upravljanje i isporučivanje prezentacije

 • Organizovanje prezentacije
 • Podešavanje predstave za isporuku
 • Podešavanje vremena prikaza slajdova
 • Isporuka prezentacije
 • Priprema prezentacije za udaljenu isporuku
 • Čuvanje i objavljivanje prezentacije
 • Štampa slajdova, okvirnog prikaza, beleški za publiku i predavača
 • Izvoz prezentacije u druge Office programe

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 10.800,00 dinara

Microsoft Excel Expert

Osnovna obuka, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Excel Core.

Kurs je namenjen iskusnim korisnicima koji imaju potrebu da brže, bolje i efikasnije koriste Excel. Poseban naglask je na analizi podataka. Kurs je takođe namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Excel Expert.

Potrebno je osnovno znanje rada u Excel-u.

Trajanje: 24x45min.

Organizovanje i analiziranje podataka

 • Korišćenje među zbirova
 • Definisanje i primenjivanje naprednih filtera
 • Grupisanje podataka i njihovo predstavljanje u formi okvirnih prikaza
 • Proveravanje ispravnosti unosa
 • Pravljenje i modifikovanje skupova ćelija u obliku listi
 • Korišćenje scenarija
 • Analiziranje podataka korišćenjem alata Goal Seek i Solver
 • Izrada izveštaja na osnovu izvedenih tabela i dijagrama
 • Korišćenje funkcija za pretraživanje (HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH, OFFSET)
 • Pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka
 • Pronalaženje pogrešnih podataka i formula
 • Posmatranje i izvođenje formula
 • Definisanje, modifikovanje i korišćenje imenovanih skupova ćelija

Formatiranje podataka i sadržaja ćelija

 • Izrada i izmena namenskih formata podataka
 • Korišćenje uslovnih formata
 • Formatiranje i izmena veličine grafičkih objekata
 • Formatiranje dijagrama i grafikona

Zajednički rad

 • Zaštita ćelija, radnih listova i svezaka
 • Podešavanje parametara bezbednosti radne sveske
 • Deljenje radnih svezaka
 • Objedinjavanje radnih svezaka
 • Praćenje, prihvatanje i odbacivanje predloženih promena u radnoj svesci

Upravljanje podacima i radnim sveskama

 • Uvoz i Izvoz podataka
 • Izrada i izmena šablona
 • Objedinjavanje podataka
 • Definisanje i izmena svojstava radne sveske

Prilagođavanje Excela

 • Prilagođavanje paleta alatki i menija
 • Menjanje podrazumevanih parametara u Excelu

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 10.800,00 dinara

Microsoft Excel Core

Osnovna obuka, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Excel Core.

Kurs je namenjen apsolutnim početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Excel Core.

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu.

Trajanje: 12x45min.

Sadržaj obuke:

Unošenje podataka i sadržaja u delije

 • Unošenje i preuređivanje podataka u ćelijama
 • Pronalaženje određenog sadržaja u ćelijama
 • Pronalaženje, biranje i umetanje dopunskih informacija
 • Umetanje, pozicioniranje i menjanje veličine grafičkih objekata

Analiziranje podataka

 • Filtriranje liste korišćenjem alatke AutoFilter
 • Sortiranje liste
 • Umetanje i modifikovanje formule
 • Korišćenje statističkih, finansijskih i logičkih funkcija, kao i funkcija za datum i vreme (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, PMT, IF, TODAY)
 • Izrada i izmena dijagrama i grafikona na osnovu podataka u radnom listu

Formatiranje podataka i sadržaja

 • Primenjivanje i modifikovanje formata ćelija
 • Preimenovanje i modifikovanje stilova ćelija
 • Modifikovanje formata redova i kolona
 • Formatiranje radnih listova

Zajednički rad

 • Umetanje komentara, njihovo pregledanje i preuređivanje

Upravljanje radnim sveskama

 • Izrada nove radne sveske na osnovu šablona
 • Umetanje ćelija, njihovo brisanje i premeštanje
 • Pravljenje i modifikovanje hiperveza
 • Organizovanje radnih listova
 • Pregled podataka u drugim prikazima
 • Prilagođavanje rasporeda u prozoru
 • Štampanje podataka
 • Organizovanje radnih svezaka korišćenjem foldera
 • Čuvanje podataka u odgovarajućim formatima za različite potrebe

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 4.200,00 dinara

PowerPoint

Početni/srednji nivo, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist PowerPoint.

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist PowerPoint.

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu.

Trajanje: 12x45min.

Izrada sadržaja

 • Izrada nove prezentacije na osnovu šablona
 • Ubacivanje i izmena tekstualnog sadržaja
 • Ubacivanje tabela, grafikona i dijagrama
 • Ubacivanje slika, oblika i grafičkih objekata
 • Ubacivanje objekata

Formatiranje sadržaja

 • Formatiranje teksta
 • Formatiranje slika, oblika i grafičkih objekata
 • Formatiranje slajda
 • Primenjivanje animacionih šema
 • Primenjivanje slajd tranzicija
 • Prilagođavanje šablona slajda
 • Rad sa masterima

Zajednički rad

 • Praćenje, prihvatanje i odbijanje promena u prezentaciji
 • Dodavanje, izmena i brisanje komentara u prezentaciji
 • Upoređivanje i objedinjavanje prezenatcija

Upravljanje i isporučivanje prezentacije

 • Organizovanje prezentacije
 • Podešavanje predstave za isporuku
 • Podešavanje vremena prikaza slajdova
 • Isporuka prezentacije
 • Priprema prezentacije za udaljenu isporuku
 • Čuvanje i objavljivanje prezentacije
 • Štampa slajdova, okvirnog prikaza, beleški za publiku i predavača
 • Izvoz prezentacije u druge Office programe

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 6.000,00 dinara

Microsoft Word

Osnovni nivo, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Word Core

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Word Core.

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu.

Trajanje: 12x45min.

Sadržaj obuke:

 • Umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova
 • Umetanje često korišćenih, unapred definisanih fraza
 • Navigacija do određenog dela teksta
 • Umetanje, pozicioniranje i promena veličine grafičkim objektima
 • Izrada i izmena dijagrama i grafikona
 • Pronalaženje, odabiranje i umetanje pratećih informacija

Organizovanje sadržaja

 • Umetanje i izmena tabela
 • Izrada nabrajanja simbolima, brojevima i u više nivoa
 • Izrada i izmena hiperveza

Formatiranje sadržaja

 • Formatiranje teksta
 • Formatiranje pasusa
 • Primenjivanje i formatiranje novinskih stubaca
 • Izrada i izmena zaglavlja
 • Izmena oblika strane i podešavanje strane

Zajednički rad

 • Slanje dokumenta na reviziju
 • Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata
 • Umetanje, pregled i izmena komentara
 • Praćenje, prihvatanje i odbijanje predloženih promena

Formatiranje i upravljanje dokumentima

 • Izrada novog dokumenta korišćenjem šablona
 • Pregled i izmena şvojstava dokumenta
 • Organizovanje dokumenata korišćenjem foldera
 • Čuvanje dokumenata u odgovarajućim formatima za različite primene
 • Štampa dokumenta, koverti i nalepnica
 • Pregled dokumenta i Web stranica
 • Izmena i organizovanje pogleda i prozora dokumenta

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 4.200,00 dinara

Microsoft Outlook

Početni/srednji nivo, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Outlook

Kurs je namenjen početnicima. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Outlook Core.

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu

Trajanje: 12x45min.

Sadržaj obuke:
 

 • Organizovanje
 • Pridruživanje datoteka
 • Izrada i modifikovanje ličnog potpisa za poruke
 • Izmena podešavanja email poruka i opcija za isporuku
 • Izrada i izmena kontakata
 • Prihvatanje, odbijanje i delegiranje zadataka

Planiranje

 • Izrada i izmena sastanaka, skupova i događaja
 • Ažuriranje, otkazivanje i odgovaranje na zahteve za održavanjem skupa
 • Prilagođavanje parametara kalendara
 • Izrada, izmena i dodeljivanje zadataka

Organizovanje

 • Izrada i izmene u distribucionoj listi
 • Povezivanje kontakata sa drugim elementima
 • Izrada i izmena beleški
 • Organizovanje elemenata
 • Organizovanje elemenata unutar foldera
 • Pretraživanje elemenata
 • Čuvanje elemenata u datotekama različitih formata
 • Dodeljivanje elemenata kategorijama
 • Pregled i štampanje elemenata

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 4.800,00 dinara

Microsoft Office Expert
Osnovna obuka, priprema za sticanje zvanja Microsoft Office Specialist Excel Core.
Kurs je namenjen iskusnim korisnicima koji imaju potrebu da brže bolje i efikasnije koriste Word i Excel. Poseban naglasak je na automatizaciji obrade teksta. Kurs je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist.
Potrebno je osnovno poznavanje rada u Word-u I Excel-u.
Trajanje: 42x45min.

Sadržaj obuke:

 1. Word 2010 Expert (WE.2010) napredna obuka
 2. Excel 2010 Expert (EE.2010) napredna obuka

 

 1. Word 2010 Expert (WE.2010) – napredna obuka

Formatiranje dokumenta

 • Kreiranje stilova teksta, tabela i nabrajanja
 • Kontrola numerisanja stranica
 • Formatiranje, pozicioniranje i promena veličine grafike korišćenjem naprednih opcija raspoređivanja
 • Umetanje i promena objekata
 • Kreiranje i menjanje dijagrama i grafikona korišćenjem podataka iz drugih izvora

Organizovanje dokumenta

 • Sortiranje listi i tabela
 • Izračunavanje u tabelama
 • Promena formata tabele
 • Izrada skraćenog prikaza dokumenta korišćenjem automatizovanih alata
 • Korišćenje automatizovanih alata za navigaciju
 • Objedinjavanje pisama sa drugim izvorima podataka
 • Objedinjavanje nalepnica sa drugim izvorima podataka

Formatiranje dokumenta

 • Izrada i izmena formata
 • Izrada i izmena pozadine dokumenta
 • Izrada i izmena indeksa i sadržaja
 • Umetanje i izmena endnota, fusnota, natpisa i referenci
 • Izrada i izmena glavnog dokumenta i poddokumenata

Zajednički rad

 • Izmena opcija za praćenje promena
 • Zaštita i kontrolisanje unosa u dokumenta i obrasce
 • Prilagođavanje svojstava dokumenta

Prilagođavanje Worda

 • Izrada, izmena i pokretanje makroa
 • Prilagođavanje menija i paleti alatki
 • Menjanje podrazumevanih parametara u Wordu

 

 1. Excel 2010 Expert (EE.2010) napredna obuka

Organizovanje i analiziranje podataka

 • Korišćenje među zbirova
 • Definisanje i primenjivanje naprednih filtera
 • Grupisanje podataka i njihovo predstavljanje u formi okvirnih prikaza
 • Proveravanje ispravnosti unosa
 • Pravljenje i modifikovanje skupova ćelija u obliku listi
 • Korišćenje scenarija
 • Analiziranje podataka korišćenjem alata Goal Seek i Solver
 • Izrada izveštaja na osnovu izvedenih tabela i dijagrama
 • Korišćenje funkcija za pretraživanje (HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH, OFFSET)
 • Pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka
 • Pronalaženje pogrešnih podataka i formula
 • Posmatranje i izvođenje formula
 • Definisanje, modifikovanje i korišćenje imenovanih skupova delija

Formatiranje podataka i sadržaja ćelija

 • Izrada i izmena namenskih formata podataka
 • Korišćenje uslovnih formata
 • Formatiranje i izmena veličine grafičkih objekata
 • Formatiranje dijagrama i grafikona

Zajednički rad

 • Zaštita ćelija, radnih listova i svezaka
 • Podešavanje parametara bezbednosti radne sveske
 • Deljenje radnih svezaka
 • Objedinjavanje radnih svezaka
 • Praćenje, prihvatanje i odbacivanje predloženih promena u radnoj svesci

Upravljanje podacima i radnim sveskama

 • Uvoz i Izvoz podataka
 • Izrada i izmena šablona
 • Objedinjavanje podataka
 • Definisanje i izmena svojstava radne sveske

Prilagođavanje Excela

 • Prilagođavanje paleta alatki i menija
 • Menjanje podrazumevanih parametara u Excelu

Predavač:

Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer odnosno Microsoft Master Instructor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu

 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Cena obuke je 19.200,00 dinara